Obnovování činnosti zájmových kroužků DDM Magnet

22 / 05 / 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 začali pracovníci DDM Magnet postupně obnovovat činnost vybraných zájmových kroužků. Za přísných hygienických podmínek zahájila v pondělí 11. května činnost část zájmových kroužků, které probíhají v budově DDM Magnet na Spartakiádní ulici č. 8. Činnost většiny kroužků se sportovním a pohybovým zaměřením, které probíhaly v budově Spartakiádní 8, byla z důvodu nemožnosti zajistit požadované hygienické podmínky pro letošní školní rok ukončena.

Činnost všech kroužků probíhajících v prostorách jiných subjektů (např. v tělocvičnách škol) byla pro letošní školní rok ukončena.

Aktuální a podrobnější informace o činnosti (zájmových kroužcích, vracení zápisného, pobytových a příměstských táborech, provozu dětského dopravního hřiště atd.) budou zveřejňovány na internetových stránkách DDM Magnet: www.ddm-mohelnice.cz Bližší informace lze získat na telefonních kontaktech: 583 431 813, 731 270 030 a přímo v DDM Magnet Mohelnice.


Za DDM Magnet Mohelnice:
Mgr. Dagmar Tkáčová, ředitelka
Mgr. Miroslav Škopík, zástupce ředitelky

Obnovování činnosti zájmových kroužků DDM Magnet
Modul: Aktuality