Katalog služeb

Pro filtraci zvolte prosím minimálně jedno kritérium.

Pro koho je služba určena?

Anděl na drátě, z.ú. - komplexní asistenční služba

Adresa: Karlovo náměstí 84, Náchod 547 01
Kontaktní osoba: odborní asistenti dostupní 24 hodin denně
Telefon: +420 730 510 230, +420 774 705 824
Web: http://www.andelnadrate.cz/
Více informací

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Adresa: Detašované pracoviště Valová 268/2, Zábřeh 789 01, Dolní náměstí 200/2, Olomouc 779 00
Kontaktní osoba: vedoucí centra Mgr. Lukáš Franc
Telefon: +420 777 916 267, terapeuti: +420 608 229 528, +420 773 996 916
Web: http://www.gambling.podaneruce.cz
Více informací

Denní stacionář Domovinka

Adresa: Leštinská 907/16, 789 01 Zábřeh
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Chrobáková, DiS.
Telefon: +420 583 414 622, +420 736 509 438
Web: http://www.charitazabreh.cz
Více informací

Denní stacionář Okýnko

Adresa: Zámecká 11, Mohelnice 789 85
Kontaktní osoba: vedoucí služby Jana Koberová, DiS.
Telefon: +420 736 509 466, +420 588 881 974
Web: https://www.charitazabreh.cz
Více informací

Domácí hospicová péče – mobilní týmová paliativní péče

Adresa: Žižkova 15, Zábřeh 789 01
Kontaktní osoba: koordinátor domácí hospicové péče Mgr. Marta Třísková, DiS.
Telefon: +420 736 510 816
Web: https://charitazabreh.cz
Více informací

Domácí zdravotní a hospicová péče

Adresa: Žižkova 15, Zábřeh, 789 01
Kontaktní osoba: vrchní sestra Bc. Ludmila Nováková
Telefon: +420 736 509 441, +420 583 412 587
Web: http://www.charitazabreh.cz
Více informací

Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, p.o. - domov pro seniory

Adresa: Lidická 4, Mohelnice 789 85
Kontaktní osoba: sociální pracovnice Bc. Petra Junková Heidenreichová
Telefon: +420 583 455 004, +420 739 209 126
Web: http://www.ddmohelnice.cz
Více informací

Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, p.o. - domy s pečovatelskou službou

Adresa: Mohelnice 789 85: ulice Medkova 1, Lékárnická 1, Třebovská 17
Kontaktní osoba: vedoucí pečovatelské služby Lucie Biharyová, sociální pracovnice MěÚ Mohelnice Mgr. Kamila Smetanová - pro vyřizování a podávání žádostí
Telefon: +420 583 430 460, +420 583 452 110
Web: http://www.ddmohelnice.cz/
Více informací

Domov u Třebůvky Loštice, p.o.

Adresa: Hradská 113/5, Loštice 789 83
Kontaktní osoba: sociální pracovnice
Telefon: +420 604 801 656
Web: https://www.utrebuvky.cz
Více informací

Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice

Adresa: Spartakiádní 744/8, Mohelnice 789 85
Kontaktní osoba: ředitelka Mgr. Dagmar Tkáčová
Telefon: +420 733 770 295
Web: http://www.ddm-mohelnice.cz/
Více informací

Charitní pečovatelská služba

Adresa: Zámecká 11, Mohelnice 789 85, Valová 290/9, Zábřeh 789 01
Kontaktní osoba: vedoucí střediska Mgr. Ludmila Ryšavá
Telefon: +420 588 881 790, +420 736 509 449
Web: https://www.charitazabreh.cz
Více informací

Klub seniorů Loštice

Adresa: kulturní dům Loštice, Hradská 380/1, Loštice 789 83
Kontaktní osoba: p. Novák
Telefon: +420 605 058 222
Web: -
Více informací

Klub seniorů Mohelnice

Adresa: Medkova 419/1, Mohelnice 789 85
Kontaktní osoba: Marianna Pevná
Telefon: +420 606 511 389
Web: -
Více informací

Klub seniorů Úsov 55+

Adresa: Městský úřad Úsov, náměstí Míru 86, 789 73 Úsov
Kontaktní osoba: Vlasta Miketová
Telefon: +420 583 435 054, +420 724 186 988
Web: https://klub-senioru-usov.webnode.cz/
Více informací

Mohelníček, rodinné a mateřské centrum, z.s.

Adresa: U Brány 928/3, Mohelnice 789 85
Kontaktní osoba: Senta Čepelová
Telefon: +420 604 985 073
Web: https://mohelnicek.cz/
Více informací

NADĚJE – středisko humanitární, krizové, sociální a vzájemné pomoci

Adresa: kontaktní místo Zámecká 19/11, Mohelnice 789 85, sídlo Charita Zábřeh, Žižkova 15, Zábřeh 789 01
Kontaktní osoba: Bc. Jiří Karger
Telefon: +420 736 509 430
Web: https://www.charitazabreh.cz
Více informací

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.

Adresa: Stupkova 18, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: kontaktovat vždy od 7:00 do 15:30 každý všední den
Telefon: +420 703 134 603
Web: https://nejstesami.eu/
Více informací

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu

Adresa: Zámecká 19/11, Mohelnice 789 85
Kontaktní osoba: vedoucí služby Mgr. Jan Falout
Telefon: +420 770 159 222
Web: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/nzdm-mohelnice-zabreh/
Více informací

Občanská poradna a Půjčovna zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Adresa: Zámecká 11, Mohelnice 789 85, Hradská 380, Loštice 789 83, Valová 290/9, Zábřeh 789 01.
Kontaktní osoba: vedoucí služby Mgr. Monika Hanušová, DiS.
Telefon: +420 736 509 435
Web: https://www.charitazabreh.cz
Více informací

Obecně prospěšná společnost HVĚZDIČKA

Adresa: Masarykova 4, Mohelnice 789 85
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Bergová
Telefon: +420 583 430 882
Web: http://szm-mohelnice.cz/ops-hvezdicka/
Více informací

Odlehčovací služba

Adresa: Farní 1, Zábřeh 789 01
Kontaktní osoba: vedoucí služby Mgr. Ludmila Ryšavá
Telefon: +420 736 509 449
Web: https://www.charitazabreh.cz
Více informací

Osobní asistence

Adresa: Farní 1, Zábřeh 789 01
Kontaktní osoba: vedoucí služby Mgr. Ludmila Ryšavá
Telefon: +420 736 509 449
Web: https://www.charitazabreh.cz
Více informací

REPARTO Zábřeh s.r.o., chráněné dílny a pracoviště Charity Zábřeh, sociální podnik

Adresa: sídlo: Žižkova 15, Zábřeh 789 01, kancelář dílny: Nám. Míru 14/23, Loštice 789 83
Kontaktní osoba: manažerka výroby a odbytu Mgr. Marcela Klimková
Telefon: +420 588 881 960, +420 736 509 432
Web: https://www.reparto.cz
Více informací

Ryzáček, z.s.

Adresa: Vyšehorky 16, Líšnice 789 85
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Bednáříková, Alena Fritscherová
Telefon: +420 724 865 571, +420 605 766 154
Web: http://www.ryzacek.com/
Více informací

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - SONS Šumperk

Adresa: 8. května 22, Šumperk 787 01
Kontaktní osoba: vedoucí odbočky Šumperk Bc. Renata Jandrtová
Telefon: +420 736 671 585, +420 583 217 105
Web: https://www.sons.cz/sumperk
Více informací

Sklíčko Mohelnice, z.s.

Adresa: sídlo: Na Zámečku 857/11, 789 85 Mohelnice
Kontaktní osoba: předsedkyně spolku Lenka Jarošová
Telefon: +420 581 110 962, +420 739 677 847
Web: http://sklicko.combatmirov.cz/
Více informací

SOREHA - sociální rehabilitace

Adresa: Žižkova 5, Žižkova 15, Zábřeh 789 01
Kontaktní osoba: vedoucí služby Bc. Petra Mašková
Telefon: +420 735 764 444, +420 583 412 587
Web: https://www.charitazabreh.cz
Více informací

SOS Kompas Zábřeh

Adresa: Masarykovo nám. 47/9, Zábřeh 789 01
Kontaktní osoba: vedoucí sociální pracovnice Soňa Kolářová, DiS.
Telefon: +420 797 972 248
Web: https://www.sos-vesnicky.cz/
Více informací

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Adresa: Generála Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk
Kontaktní osoba: ředitel Mojmír Janků
Telefon: +420 604 931 390, +420 603 715 172
Web: https://www.snncr.cz/Sumperk.html
Více informací

Terénní fyzioterapie, léčebná rehabilitace, masáže

Adresa: Žižkova 15, Zábřeh 789 01
Kontaktní osoba: fyzioterapeutka Mgr. Marta Rýznarová, DiS.
Telefon: +420 739 391 917
Web: http://www.charitazabreh.cz
Více informací

Terénní programy na Šumpersku

Adresa: Detašované pracoviště Zámecká 19/11, Mohelnice 789 85, Dolní náměstí 2, Olomouc 779 00
Kontaktní osoba: vedoucí služby Jakub Babnič, terénní sociální pracovníci/ce
Telefon: +420 777 720 227, +420 777 363 044
Web: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terenni-programy-na-sumpersku/
Více informací

VIDA centrum Šumperk

Adresa: Dukelských hrdinů 969/6, Praha 7, 170 00
Kontaktní osoba: vedoucí VIDA centra Šumperk Bc. Věra Urbanová, DiS.
Telefon: +420 775 585 155
Web: http://www.vidacr.cz
Více informací

Modul: Katalog služeb