Pozvání na jednání Řídící skupiny - Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb

02 / 06 / 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní jednání, které se uskuteční ve středu, dne 10. června 2020, v 9:00 hod.

v zasedací místnosti MěÚ Mohelnice – nová budova, 1. patro

 

 Orientační program jednání:

  1. Zahájení, změny v procesu plánování na ORP Mohelnice
  2. Aktualizace členů ŘS
  3. Aktualizace dokumentů – Statut a jednací řád ŘS
  4. Aktuální situace v sociálních a návazných službách
  5. Různé
Pozvání na jednání Řídící skupiny - Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb

Pozvánka

pozvánka ŘS 10.6.2020.pdf (590 kB)
Modul: Aktuality